Image

Onno Hoes: advies en begeleiding

Onno Hoes is al veertig jaar actief op het snijvlak van de private en publieke sector. Steeds in weer andere rollen. Als bestuurder, als politicus, als voorzitter van breed samengestelde nationale onderzoekscommissies of als voorzitter van een branche-organisatie. Juist zijn ervaring in het bepàlen van rollen, belangen en verantwoordelijkheden speelt een grote rol in het doorbreken van vastgelopen bestuurlijke verhoudingen. En daarmee in het samen kunnen aanpakken van maatschappelijke thema’s die alleen in een multipolaire aanpak nieuwe perspectieven en daarmee een nieuwe balans kunnen opleveren. In dit interessante krachtenveld beweegt Onno Hoes zich soepeltjes. Soms op de achtergrond, soms op de voorgrond. Net waar het voor het proces het meest functioneel is. Hij weet wat ‘zwaar’ is ‘licht’ te maken waardoor de (emotionele of politiek/bestuurlijke) spanning vermindert en het onderwerp van discussie echt centraal staat.

Diensten van Onno Hoes

'Ik hèb geen recept, ik bèn het recept!'

 

block item img

Bestuurlijke advisering en begeleiding

 • Advies en begeleiding bij bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken: Vanuit de veertig jaar ervaring die Hoes heeft, is hij beschikbaar om anderen met raad en daad te ondersteunen. Dat kan bij het zoeken naar de juiste balans in publiek-private samenwerkingen maar ook in bijvoorbeeld het begeleiden van gemeentelijke herindeling of andere bestuurlijke samenwerkingen.
 • Ondersteuning bij bestuurlijke samenwerking en integriteit: Hoes ondersteunt bij discussies over het al dan niet schenden van (interne) integriteitsregels die tegenwoordig aan de orde van de dag zijn. Dat betreft politici die hun functie naast andere werkzaamheden uitvoeren of parttime/fulltime bestuurders. Ook bij coalitie-onderhandelingen heeft Hoes vanuit beide kanten van de tafel ervaring opgedaan die hij graag ten dienste stelt. Het zijn wat voorbeelden van activiteiten waarin hij advies en begeleiding kan bieden.
 • Vertrouwelijk luisterend oor en ondersteuning voor bestuurders: Juist bestuurders die individueel of collectief in het middelpunt van de publieke belangstelling staan hebben soms behoefte aan een goed gesprek, een luisterend oor of een brede schouder. Vanuit zijn eigen ervaringen is ook dit een specifiek aandachtspunt in Hoes' werkzaamheden.
block item img

Veiligheidsexpertise

 • Expertise in fysieke en sociale veiligheid: Naast thema's die het interne openbaar bestuur raken richt Hoes zich inhoudelijk vooral op zijn specifieke ervaringsvelden: advies en begeleiding bij vraagstukken op het gebied van fysieke en sociale veiligheid. Met name op het snijvlak van zorg en veiligheid waar formele en informele netwerken samen (moeten) werken.
 • Samenwerking op het gebied van ondermijnende criminaliteit en veiligheidsplannen: Op het gebied van ondermijnende criminaliteit heeft Hoes genoeg ervaring opgedaan. Of het nou raakt aan drugs en motorbendes of aan criminele ondermijning van bestuurders. Ook in het begeleiden van samenwerking tussen bijvoorbeeld gemeente en horeca of met ondernemers op bedrijventerreinen heeft hij ruime ervaring.
block item img

Organisatieontwikkeling en samenwerking

 • Lerend vermogen in organisaties door samenwerking met medewerkers: Het betrekken van de eigen medewerkers is cruciaal. Het in- en uitvliegen van consultants met hun medewerkers leidt tot rapportages die tot onrust leiden en snel in een la terecht kunnen komen. Daar is niemand mee gediend.
 • Focus op de lange termijn: Hoes werkt laagdrempelig en is daarmee in staat mensen in een open houding mee te nemen en tot gedragen onderzoek en aanbevelingen te komen. Wat 'zwaar' is 'licht' maken is daarin zijn beproefde recept, waardoor de implementatie hanteerbaar wordt.
block item img

Kwaliteit en resultaatgericht

 • Brede netwerken en bewezen effectiviteit: Hoes heeft grote en aansprekende netwerken opgebouwd in het openbaar bestuur en bedrijfsleven maar ook in cultuur, sport en natuurlijk de media. ‘Ik hèb geen recept, ik bèn het recept’ liet hij zich onlangs ontvallen in een interview. Inhoudelijke kennis, persoonlijke ervaringen en zijn brede netwerken vormen samen de ingrediënten van dat recept. En natuurlijk zijn humor!
 • Goed gebruik van media vraagt ervaring: Vanuit zijn veertigjarige 'relatie' met alle soorten (inter)nationale, regionale en lokale media weet Hoes wat je wederzijds mag verwachten van elkaar. De juiste toon, de juiste informatie en het goede moment zijn de basis van wederzijds vertrouwen. Niet alleen op de korte termijn maar juist ook op de lange termijn ben je partners.
block item img

Spreker en dagvoorzitter

 • Keynote-speker tijdens congressenKennis delen met een groot publiek is Onno Hoes niet vreemd. Dat doet hij tijdens zijn actieve politieke- en bestuurlijke loopbaan veelvuldig. En met succes. Mensen worden geënthousiasmeerd en gaan met nieuwe energie de zaal uit. En met elkaar in gesprek over de uitdagingen die Hoes heeft neergelegd.
 • Dagvoorzitter voor kleine en grote groepenIemand met praktijkervaring is in staat in je ziel te kijken en je aan te spreken op je eigen verantwoordelijkheid of nieuwe stappen te nemen. Door onder zijn bezielende leiding in kleine of grote groepen samen te komen, ontstaan nieuwe inzichten.

Onno Hoes

 

Onno Hoes is een bekende, ervaren bestuurder. Hij is zijn leven lang actief in het openbaar bestuur waarvan de eerste 15 jaar in combinatie met de verantwoordelijkheid voor het 150 jaar oude familiebedrijf. Hij verdient zijn sporen in het lokale, provinciale en nationale bestuur. Hij is niet alleen raadslid, statenlid, gedeputeerde en drie keer (waarnemend) burgemeester, hij leidt ook commissies voor de Ministeries van Justitie & Veiligheid, VWS en de VNG. Hij was landelijk vice- en waarnemend voorzitter van de VVD. En is drie jaar voorzitter van makelaarsvereniging NVM.

Hoes is vanuit de aandeelhouders- of toezichthoudende rol betrokken bij grote transacties als de verkoop van het Essent energie- en netwerkbedrijf, de data-, software- en marketing ondernemingen die onder de NVM Holding resorteren en de verkoop van aandelen van voetbalvereniging MVV aan een groep Amerikaanse investeerders.

De nevenfuncties van Hoes waren en zijn divers. Hij wordt dan ook regelmatig door diverse media gevraagd om actuele kwesties te duiden.

 

Huidige functies:

 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Nationaal Monument Kamp Vught
 • Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
 • Lid Nationaal Comité 4 en 5 mei
 • Vice-voorzitter Stichting Internationaal Concours Hippique Indoor Brabant/The Dutch Masters
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Voetbalvereniging MVV Maastricht
 • Lid bestuur United World College Maastricht (UWC/M)
 • Voorzitter jury Maastrichtse Mensenrechten Prijs

 

Beroepsmatig uitgeoefende fulltime-functies:

 • eigenaar Hoes&DeWinter van 1812, agent en grossier in woningtextiel
 • Lid College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
 • Burgemeester van Maastricht, Haarlemmermeer en Roermond (in combinatie met (vice) voorzitter Veiligheidsregio’s)
 • Voorzitter algemeen bestuur Koninklijke Nederlandse coöperatieve Vereniging van Makelaars en taxateurs NVM

 

Beroepsmatig uitgeoefende parttime functies:

 • Advies en begeleiding van trajecten op het gebied van veiligheid en op het snijvlak van veiligheid en zorg voor COA, Ministeries en Justitie en Veiligheid, VNG
 • (in)formateur college-onderhandelingen gemeente Eindhoven en provincie Limburg
 • lid studiegroep interbestuurlijke en financiële verhoudingen (BZK)

 

Nevenfuncties in het verleden:

 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Design Academy Eindhoven
 • Voorzitter Taskforce Belemmeringen sport en bewegen (VWS)
 • Lid Raad van Advies V&V Entertainment
 • Vice- en waarnemend voorzitter landelijk bestuur VVD en diverse andere functies binnen de VVD
 • Voorzitter Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK)
 • Voorzitter Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland
 • Voorzitter Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (CIDI)
 • Voorzitter Nationale Boomfeestdag
 • Lid bestuur Jeugd Cultuur Fonds
 • Lid Taskforce Biodiversiteit (LNV)
 • Lid bestuur ProDemos, Huis voor democratie en rechtstaat

 

Voor zijn inspanningen heeft Onno Hoes het ere-burgerschap van de provincie Noord-Brabant verkregen, hij kreeg de gouden medaille van de stad Maastricht en is Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Contact

Neem vrijblijvend contact op via e-mail of een whatsappje:

 

Onno Hoes Advies en Begeleiding 

Telefoon: 06-55858500

E-mail: info@onnohoes.nl

KVK-nummer: 63574004

Social Media: LinkedIn